Gróf Medgyesi-Somogyi János pápakovácsi földesúr megbízásából, a korábbi - 1796-ban lebontott kis fatemplom helyére – 1806-ban kezdték építeni jelenlegi templomunkat. A munkálatok fő szervezője és irányítója Büky Lajos, a pápakovácsi Somogyi uradalom tiszttartója volt. A család történetírója, Patonai József örökítette meg -többek közt- a templom építésének szakaszait is.

 

A terveket nem csak magyar építészek, hanem a Bécsi udvar német építészei is átnézték. Pauli Mihály pápai kőművesmester – az Eszterházy uradalom udvari építésze- irányításával építették aztán fel. A templom német nyelvű okiratán az alapkő letétel dátuma 1806, valamint a következő szöveg található:

 

„Sermo occosione imiportiomis rimerü lepidispro a edificanda im picceisione kajo habitus anno 1806 du…”

            Az építkezés rövid történetét Bükynek a földesúrhoz, Bécsbe küldött leveleiből ismerhetjük meg. Késő barokk stílusban épült, berendezése is késő barokk. Eredeti formájában maradt fenn.

            2011-óta nyilvántartott műemlék.

A szentély 8X9m, a hajó 22X12,5m, a torony 35m. Védőszentje: Szentháromság, képe a főoltár felső részén látható. A főoltár korabeli, márvány. Ugyanabból a korból származik a márvány keresztelő kút is. A szószék fából készült, a Mária oltárral együtt későbbi.

            1900-ban és 1957-58-ban festették újra (Bíró testvérek, Pápa). 1990 és 1998 között teljes felújításon ment át, a tetőszerkezet javítását, külső-belső vakolatának javítását és festését, valamint a cserpezést végezték el. 1999-ben Fódi Gyula és neje adományaként óra került a tornyába, melyben 1927-ből két harang van: egy 300, és egy 50kg-os.

            Szt. Pétert és Pált ábrázoló fából készült szobrok 1958-ban kerültek a főoltár mellé.

Szt. József és Szt. Lénárd szobrait Dani Pál gannai népművész készítette 1964-ben..

Az orgonát Kemenes Sándor szombathelyi orgonaépítőtől használtan vették 1927-ben.

A padok tölgyfából készültek, egyidősek a templommal, az ülőhelyek száma kb. 220, összesen mintegy 1500 férőhely van.